Steeds meer scholen experimenteren met flexibele vakantie

De grootste vakantie vergelijker!

Steeds meer scholen experimenteren met flexibele vakantie

01 maart 2013

Steeds meer scholen experimenteren met flexibele vakantie

De vaste tijden van zes weken schoolvakantie lijken voorbij. Steeds meer scholen voeren een proef uit waarbij ze werken met een flexibele vakantie.

Proef

Op dit moment onderzoekt het Montessori College in Nijmegen de mogelijkheden voor een proef met flexibele schoolvakanties en uitbreiding van het aantal lesweken. Het gaat om een systeem waarbij de school vijftig weken per jaar geopend is, dus ook in de zomerperiode. Scholieren, ouders en leraren spreken dan bijvoorbeeld aan het begin van het studiejaar af wanneer er vakantie wordt genomen. Hierbij verandert het aantal lesuren dus niet.

Behoefte

Volgens rector Janneke Stam hebben leerlingen behoefte aan het flexibeler maken van de lestijden. Hierbij kan men denken aan minder lesuren per week, maar méér lesweken. Op dit moment wordt al geëxperimenteerd met flexibele schoolvakanties en lestijden bij De School in Zandvoort. Middelbare scholen met flexibele schoolvakantie zijn er nog niet. Ook is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn van dit vijftig wekenmodel voor bijvoorbeeld het gezamenlijk afnemen van toetsen of de werkgelegenheid voor docenten.